Doporučené informace

  Bezbariérový přístup

Celý areál festivalu je bezbariérový. Pro invalidy je vyhrazeno několik speciálních toalet.

  Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:

  • kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol
  • osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů)
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek)
  • usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
  • pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení

  Hygiena

Na festivalu jsou k dispozici mobilní WC, které jsou rovnoměrně rozloženy po celém areálu festivalu včetně stanového městečka. Doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu toaletního papíru. V areálu festivalu jsou k dispozici umývárny, tzv. koryta s pitnou vodu a ve stanovém městečku sprchy s teplou vodou. Sprchy jsou k dispozici obyvatelům stanového městečka zcela zdarma. Prosíme neplýtvejte a šetřete s vodou! Ve festivalovém areálu je dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

  Infostánek

Na festivalu je zřízený informační stánek, kde jsou návštěvníkům poskytovány informace o areálu a časovém harmonogramu festivalu, popřípadě informace o první pomoci, pořadatelské službě, informace o dramaturgii jednotlivých scén apod.. Návštěvník si zde může zdarma vyzvednout tištěný festivalový program. V rámci festivalu je zde zajištěn prodej marchendisngu (festivalových upomínkových předmětů), eventuálně marchandisingu účinkujících. Infostánek je otevřen čt-so od 12.00 do 24.00.

  Město Světlá nad Sázavou

Světlá nad Sázavou je město s necelými 7 000 obyvateli, které se proslavilo sklářstvím a kamenictvím, leží na horním toku řeky Sázavy, 17 km od okresního města Havlíčkův Brod a 18 km od dálnice D1. Dobré spojení má i po železnici, neboť leží na trati č. 230 spojující Prahu s Brnem a je konečnou lokální dráhy lidově zvané Posázavský pacifik. Více informací o Světlé nad Sázavou získáte v sekci Světlá nad Sázavou.

  Občerstvení

Na festivalu je na základě pečlivého výběru dodavatelů zajištěn dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel (vč. vegetariánských) a alko a nealko nápojů. Rozmístěny jsou v několika sekcích po celé ploše areálu. Při zjištění, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte za pořadatele festivalu odpovědnou osobu.

  Odpad

V prostorách festivalového areálu včetně stanového městečka je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Tyto koše jsou pravidelně vyváženy. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím smetí na zemi vedle odpadkového koše.

  Program

Festivalový program obdrží zdarma každý návštěvník při vstupu do areálu nebo v informačním stánku. Obsahuje většinu informací o festivalu, harmonogram vystoupení na jednotlivých scénách v jednotlivých dnech, informace o účinkujících, orientační mapu areálu a základní praktické informace. V průběhu festivalu hledejte také aktuální informace na infostánku. Více info najdete v sekci Program.

  Provoz areálu

Otevírací doba areálu festivalu:
Čtvrtek 12:00 – 6:00
Pátek 11:00 – 6:00
Sobota 10:00 – 6:00
Otevírací doba stanového městečka:
Stanové městečko se pro návštěvníky otevře ve čtvrtek 30.7. v 11:00 a uzavře se v neděli 2.8. ve 14:00 hodin

  První pomoc

Festival má k dispozici stan první pomoci se zdravotním personálem. Zakreslení stanu je vyznačeno na mapce areálu, případně je možné ho najít dle navigace, která je pro tyto účely v areálu vytvořena. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. ve městě, na řece apod.) volejte číslo záchranné služby 155.

Nezapomeňte, že pro volajícího platí základní pravidlo: srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo a jaké má pacient obtíže. Měl by také uvést telefonní kontakt, kdyby si operátorka musela ověřit nějaké údaje či se doptat na cestu, když sanitka nemůže najít místo zásahu. Pokud se člověk v ohrožení života nachází v místech, kde je orientace složitá, je lépe vyslat někoho naproti sanitce, aby jí ukázal cestu. Také je dobré popsat výrazné orientační body v okolí. Když volající popisuje zdravotní stav pacienta, měl by se podle ní zaměřit na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý, zmatený, nebo přesně dokáže popsat, co se mu stalo? Kdy a jak potíže vznikly? Volající by měl zachovat klid a nepropadat panice. Dispečerky ho budou navádět při poskytování první pomoci, než dorazí sanitka.

Stanové městečko

Stanové městečko se nachází přímo u areálu a je zpoplatněno. V ceně je zahrnut poplatek předprodeje, zajištění kompletního cateringového a hygienického servisu, osvětlení a ostraha kempu. Kapacita je dostatečná, ale samozřejmě omezená. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Do stanového městečka je zakázáno zajíždět s motorovými vozidly. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Rezervace místa pro stan není možná. Vstupenky do kempu na místě budou v prodeji POUZE v pokladne u kempu viz mapa.

  Telefony

Lokalita festivalu je pokryta signálem všech domácích operátorů. V případě výjimečné situace (úraz, požár apod, ...) kontaktujte zdravotnickou službu, bezpečnostní službu či pořadatele. Veřejné telefonní automaty se v areálu festivalu nenachází, můžete využít telefonní automaty ve městě.

  Ubytování

Nejjednodušší ubytování nabízí stanové městečko festivalu. Zde jsou některé další ubytovací kapacity, které město Světlá nad Sázavou a jeho nejbližší okolí nabízí.

Světlá nad Sázavou:
Hotel Barbora   Náměsti Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou
Penzion Kadlečák   Světlá nad Sázavou 13
Hotel Česká koruna   Nádražní 194, Světlá nad Sázavou
Vila Amenity   Horní 195, Světlá nad Sázavou

  Věci s sebou

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ručník), potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí a v případě nocování stan, karimatku a spacák.

  Zdraví

Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotíky. Přejeme Vám příjemný pobyt a návrat ve zdraví. Nenašli jste zde hledané informace?


Kam dál?

  Zákazy   Identifikační pásky

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace
  Načítání...